Νέα

Βρείτε παρακάτω νεα σχετικά με την Εταιρεία

Video από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης στις 9-11 Οκτωβρίου 2020.

Ομιλίες από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης στις 7-9 Ιουνίου 2019.

Φωτογραφικό υλικό από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης στις 7-9 Ιουνίου 2019.

Προκήρυξη υποτροφίας Master Class στη Bologna για το έτος 2020.

Προκήρυξη υποτροφίας Master Class στη Bologna για το έτος 2019.

Αποτελέσματα χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων 2018.

Yλικό από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης στις 15-17 Ιουνίου 2018.

Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ, Σάββατο 12/5/2018.

Χορήγηση υποτροφίας.

Χορήγηση 4 υποτροφιών, από 2000 € εκάστη, για την υποστήριξη πειραματικής ή κλινικής έρευνας σχετικής με την πνευμονική υπέρταση. Τα σχετικά πρωτόκολλα, μπορούν να υποβληθούν για αξιολόγηση στο ΔΣ της ΕΕΜΠΥ έως 20/5/2018 (hssph2011@gmail.com).

Υλικό από το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης στις 9-11/6/2017 στην Αίγλη Ζαππείου.