Παρουσιάσεις από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης - 7-9/6/2019