Πληροφορίες για το κοινό

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση στην Ελλάδα (Link)