Παρουσιάσεις από το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης - Ζάππειο, 9-11/6/2017

Φωτογραφίες από το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης - Ζάππειο, 9-11/6/2017

Φωτογραφία 1

Περιγραφή

Φωτογραφία 2

Περιγραφή

Φωτογραφία 3

Περιγραφή

Φωτογραφια 4

Περιγραφή

Φωτογραφία 5

Περιγραφή

Φωτογραφία 6

Περιγραφή

Φωτογραφία 7

Περιγραφή

Φωτογραφία 8

Περιγραφή

Φωτογραφία 9

Περιγραφή

Φωτογραφια 10

Περιγραφή

Φωτογραφία 11

Περιγραφή

Φωτογραφία 12

Περιγραφή

Φωτογραφία 13

Περιγραφή

Φωτογραφία 14

Περιγραφή