Μία εκπαιδευτική υποτροφία, Master Class, Bologna

Μία εκπαιδευτική υποτροφία, του Master Class σε Πνευμονικές Αγγειακές Παθήσεις, στο Πανεπιστήμιο της Bologna, Institute of Cardiology, υπό την εποπτεία του καθηγητή Nazzareno Galie".

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Πνευμονικής Υπέρτασης προκηρύσσει εκπαιδευτική υποτροφία για έναν ιατρό, για την παρακολούθηση του Master Class σε Πνευμονικές Αγγειακές Παθήσεις, στο Πανεπιστήμιο της Bologna, Institute of Cardiology, υπό την εποπτεία του καθηγητή Nazzareno Galie.

Η υποτροφία δίνεται με την ευγενική χορηγία της Actelion.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Πνευμονικής Υπέρτασης και να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Εταιρεία (hssph2011@gmail.com) αίτηση, μαζί με βιογραφικό σημείωμα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η 30η Οκτωβρίου 2017, 11πμ.