Προκήρυξη υποτροφίας Master Class στη Bologna για το έτος 2019

Η ΕΕΜΠΥ προκηρύσσει μία εκπαιδευτική υποτροφία για το έτος 2019, για έναν ιατρό μέλος της ΕΕΜΠΥ, για την παρακολούθηση του Master Class σε Πνευμονικές Αγγειακές Παθήσεις, στο Πανεπιστήμιο της Bologna, Institute of Cardiology, υπό την εποπτεία του καθηγητή Nazzareno Galie.
Η υποτροφία, ύψους 9500 Ε, δίνεται με την ευγενική χορηγία της Actelion. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην Εταιρεία (hssph2011@gmail.com), μαζί με βιογραφικό σημείωμα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2018.