Προκήρυξη υποτροφίας Master Class στη Bologna για το έτος 2020

Η ΕΕΜΠΥ προκηρύσσει 2 εκπαιδευτικές υποτροφίες για το 2020, υψους 9500 Ε η κάθε μία, για δύο ιατρούς μέλη της ΕΕΜΠΥ, για την παρακολούθηση του Master Class σε Πνευμονικές Αγγειακές Παθήσεις, στο Πανεπιστήμιο της Bologna, Institute of Cardiology, υπό την εποπτεία του καθηγητή Nazzareno Galie.
Η μία υποτροφία, καλύπτεται εν μέρει από χορηγία της Glaxo (5000E) και το υπόλοιπο ποσό (4500Ε) από το αποθεματικό της ΕΕΜΠΥ. Η δεύτερη υποτροφία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Actelion.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Εταιρεία (hssph2011@gmail.com) αίτηση, μαζί με βιογραφικό σημείωμα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019