3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης.

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Οπως γνωρίζετε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Πνευμονικής Υπέρτασης (Ε.Ε.Μ.Π.Υ.) διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης, που θα γίνει στις 7 – 9 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο. Παρακαλούμε δείτε συνημμένο το πρόγραμμα του συνεδρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιαστούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις. Τελική καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 20 Μαΐου 2019. Υπενθυμίζουμε οτι η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.