Φωτογραφίες από την εκδήλωση Βήματα Καρδιάς, Ανάσες Ζωής, 1/10/2017

Φωτογραφία 1

Περιγραφή

Φωτογραφία 2

Περιγραφή

Φωτογραφία 3

Περιγραφή